Knisja l-Qadima – The Old Church of St. Mary


RETTUR Priest in charge
Dun Emmanuel Camilleri

Ufficcju Parrokkjali - Parish Office:
Triq il-Knisja l-Qadima BKR 12.

Tel: 21449430
Fax: 21448026

Hinijiet tal-Ftuh - Opening Hours
Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays:
9.00am - 11.00am u mill-5.15pm sas-6.00pm.

Hinijiet ta' l-Ufficcju - Office Hours
It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgha u l-Gimgha


QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 a.m.; 6.00 p.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings:
6.00 p.m. Granet Ferjali -

Granet Ferjali - Weekdays:
6.45, 7.30, 8.30 a.m.; 6.00 p.m.


  Santwarju Santa Tereza tal-Bambin Gesù - Sanctuary of St Theresa of the Child Jesus


RETTUR Priest in charge
P. Pirjol Alessandru Pace O.C.D.

Indirizz - Address
Triq il-Wied, Birkirkara, BKR 10

Tel: 21442858
Fax: 21445356


QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 a.m.; 5.30, 6.30 p.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings:
5.30. 6.30 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays:
5,30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 a.m.; 6.30 p.m.  Knisja ta' San Frangisk ta' Assisi – Church of St Francis of Assisi


RETTUR Priest in charge
P. Joseph Mamo O.F.M.Conv., Gwardjan u Rettur ta' l-Istudenti

Indirizz - Address
Dar ta' l-Akkoljenza, Kunvent San Frangisk, Triq l-Imsida, Birkirkara BKR 04.

Tel: 21441928 - 21446465
Fax: 21490156

E-mail: dartak@usa.net


QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.30, 8.00, 9,30, 11.00 a.m.; 6.00 p.m. (xitwa - winter); 6.30 p.m. (sajf - summer)

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings:
6.00 p.m. (xitwa - winter); 6.30 p.m. (sajf - summer)

Granet Ferjali - Weekdays:
6.30, 7.30 a.m.; 6.00 p.m. (xitwa - winter); 6.30 p.m. (sajf - summer) Festi pubblici fost il-gimgha - Public feasts on Weekdays: 6.30. 7.30. 8.30 a.m.; 6.00 p.m. (xitwa - winter); 6.30 p.m.(sajf - summer)  Oratorju San Duminku Savio – Oratory St Dominic Savio


Indirizz - Address
Triq San Giljan, Birkirkara BKR 14.

Tel: 21441917


QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
7.30 a.m.; 12.00 (10.00 a.m. fis-sajf - in summer)

Granet Ferjali - Weekdays:
7.00 a.m.; 6.00 p.m.

L-Ewwel Gimgha - First Fridays:
7.00, 10.00 a.m.; 6.00 p.m.  Kappella tal-Kullegg San Alwigi – St Aloysius' College Chapel


RETTUR Priest in charge
P. Salvinu Darmanin S.J.

Indirizz - Address

Address: St Aloysius' College, Birkirkara BKR

Tel: 21440325 - 21440326


QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
7.00, 8.00 a.m.; 9.30 a.m. (in English)

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings:
6.15 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays:
6.30, 7.00 a.m.  Dar "Frate Francesco" – "Frate Francesco" HomeRETTUR Priest in charge

P. Eddie Pace O.F.M.

Indirizz - Address
Patrijiet Frangiskani, 33 Triq Mannarino, Birkirkara BKR 08.

Tel: 44 19 76
Fax: 44 34 13QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
8.30, 10.00 a.m.

Festi Pubblici - Public Holidays
7.00 a.m.

Mit-Tnejn sas-Sibt - Monday to Saturday
7.00am, 5.00pm.  Kappella tad-Dar tal-Kleru "Christus Sacerdos" - Christus Sacerdos ChapelDIRETTUR - Director
Dun Norrie Bonavia

Indirizz - Address
Triq Anglu Grima, Birkirkara, BKR 09

Tel: 44 16 70
Fax: 44 88 30


Il-kappella hi miftuha ghall-pubbliku kull jum mill-10.00 a.m. sa nofsinhar u mill-4.00 sas-7.00 p.m.
The Chapel is open to the public daily from 10 a.m. to noon and from 4 p.m. to 7 p.m.  Knisja Kollegjata Parrokkjali Ta’ Sant’Elena - Collegiate Parish Church of St HelenPREPOSTU ARCIPRIET -Provost Archpriest
Dun Anton Cassar

Ufficcju Parrokkjali - Parish office
1, Triq is-Santwarju, B'Kara BKR 03

Tel: 2144 4725
Fax: 21445 540

Hinijiet ta' l-Ufficcju - Office Hours
It-Tnejn, l-Erbgha, l-Gimgha - Mondays, Wednesdays, Fridays:
10.00 a.m. - 12.00; 5.00 - 7.00 p.m.QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.00, 7.00, 8.00, 9.15, 10.30 a.m.;12.00; 6.30 p.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
5.30, 6.30 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
6.00, 7.00, 7.45, 9.00 a.m.; 6.30 p.m.  Santwarju tal-Madonna tal-Herba – Sanctuary of Our Lady "tal-Herba"RETTUR - Priest in charge
Kan Dun Pawl Gauci

Tel: 21 44 27 62 ; 21 49 94 85QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
7.15 a.m.

L-Ewwel Sibt tax-Xahar - First Saturday of the Month
4.30 p.m.  Knisja tal-Vitorja, Has-Sajjied – Victory Church, Has-Sajjied


RETTUR - Priest in charge
Kan. Kantur Dun Anton Mallia

Tel: 21 44 07 24QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.45 a.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
6.00 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
7.00 a.m.; 6.00 p.m.  Knisja ta' Santu r-Rokku – St Roche's Church


RETTUR - Priest in charge
Kan. Dun Anton Cassar, Prepostu Arcipriet

Tel: 21 44 01 46QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
8.30. 10.00 a.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
5.00 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
5.30 p.m.  Knisja ta' Sant'Antnin u Santa Katerina – Church of St. Anthony and St. CatherineRETTUR - Priest in charge

Kan. Dekan Dun Anton Mallia Borg

Tel: 21 44 80 35QUDDIES - Masses

Granet Ferjali Weekdays
9.30 a.m.  Knisja ta' Sant'Antnin u Santa Katerina – Church of St. Anthony and St. CatherineRETTUR - Priest in charge

Kan. Dekan Dun Anton Mallia Borg

Tel: 21 44 80 35QUDDIES - Masses

Granet Ferjali Weekdays
9.30 a.m.  Knisja ta' San Pawl – St Paul's Church


RETTUR - Priest in charge
Kan. Dun Guzepp Micallef

Tel: 21 48 82 34QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.15, 7.15, 8.15, (fix-xitwa - in winter)
7.15, 8.15 a.m. (fis-sajf - in summer)

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
7.15 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
6.30, 7.15 a.m.; 7.15 p.m. (fix-xitwa - in winter)
6.30 a.m.; 7.15 p.m. (fis-sajf - in summer)  Kappella fi Trejqet il-Qattus – Chapel in Trejqet il-QattusQUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
9.00 a.m.

Granet Ferjali - Weekdays
6.30 p.m.  Kappella tas-Swatar – Swatar Chapel


RETTUR tal-kappelli A.B. - Priest in charge of chapels A.B.
Kan. Dun Karm Busuttil

Tel: 21 48 28 18 - 21 57 22 87
QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
10.30 a.m.
  Kappella tal-M.U.S.E.U.M. tas-subien - M.U.S.E.U.M.


RETTUR - Priest in charge
Dun Guzepp Brincat

Indirizz - Address
Triq Santa Marija, BKR 08

Tel: 21 49 28 20
QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
7.30 a.m.  Parrocca Ta' San Guzepp Haddiem – Parish of St Joseph the WorkerKAPPILLAN - Parish Priest
Dun Micheal Bugeja

Tel: 21 44 05 34 (dar); 21 44 50 04 (knisja).

Ufficcju Parrokkjali - Parish Office
Triq Bwieraq, BKR 07 Tel
Tel: 21 48 32 45

Hinijiet ta' l-ufficcju - Office Hours
It-Tnejn, it-Tlieta u l-Hamis - Mondays, Tuesdays, Thursdays
9.00am-10.00am; 3.00pm-6.00pm

Is-Sibt, Saturday
9.00am-10am.
QUDDIES - Masses
Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.30, 8.00, 9.30, 11.00; 5.00 u 6.30 p.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
5.00, 6.00 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
6.00, 7.00, 7.45, 8.30 a.m.; 4.15 p.m.; 6.30 p.m.  Parrocca Tal-Madonna Tal-Karmnu – Parish Church of Our Lady of Mount CarmelKAPPILLAN - Parish Priest
Kap Mawrizju Mizzi O. Carm

Tel: 21 44 17 69; 21 48 53 06;
Fax : 21 49 49 18

Ufficcju Parrokkjali - Parish Office
Kunvent tal-Karmnu, Triq Fleur-de-lys, Birkirkara, BKR 09

Hinijiet ta' l-Ufficcju - Office Hours
It-Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha - Mondays, Wednesdays and Fridays
4.30 - 6.30 p.m.
QUDDIES - Masses

Hdud u Festi - Sundays and Feast Days
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 a.m.; 6.30 p.m.

Sibtijiet Filghaxija - Saturday Evenings
6.30 p.m.

Granet Ferjali - Weekdays
6.30, 7.30. 8.30 a.m.; 6.30 p.m.Birkirkara Online - 2004 home | subscibe to e-info | contact us | guestbook
cyberspace solutions